Δευτέρα, Αύγουστος 21, 2017

OpinionBuster

Εξαγωγή Συναισθήματος από Κείμενα

OpinionBuster Product BoxΤο σύστημα εξαγωγής συναισθήματος από κείμενα OpinionBuster της Intellitech αποτελεί μια εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας αιχμής για την Νέα Ελληνική γλώσσα. Ανεπτυγμένο εξ’ ολοκλήρου από Έλληνες ειδικούς στον τομέα της επεξεργασίας φυσική γλώσσας, και βασισμένο στην επίσης Ελληνική πλατφόρμα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Έλλογον, η εφαρμογή OpinionBuster μπορεί να εξάγει περικειμενική πολικότητα (polarity) ή συναίσθημα (sentiment) από κείμενα τα οποία εμπίπτουν σε μια ευρεία περιοχή θεματικών περιοχών. Η εξαγωγή συναισθήματος μπορεί να είναι συνολική (σε επίπεδο εγγράφου) ή εστιασμένη σε επίπεδο οντοτήτων (π.χ. προσώπων ή οργανισμών/εταιριών/προϊόντων). Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των θεματικών περιοχών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ειδικευμένων εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα: OpinionBuster

EntityBuster

Αναγνώριση Οντοτήτων σε Κείμενα

EntityBuster Product BoxΤο σύστημα αναγνώρισης ονομάτων οντοτήτων σε κείμενα EntityBuster της Intellitech αποτελεί μια εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας αιχμής για την Νέα Ελληνική γλώσσα. Ανεπτυγμένο εξ’ ολοκλήρου από Έλληνες ειδικούς στον τομέα της επεξεργασίας φυσική γλώσσας, και βασισμένο στην επίσης Ελληνική πλατφόρμα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Έλλογον, η εφαρμογή EntityBuster μπορεί να εξάγει περικειμενική πολικότητα (polarity) ή συναίσθημα (sentiment) από κείμενα τα οποία εμπίπτουν σε μια ευρεία περιοχή θεματικών περιοχών. Η εξαγωγή συναισθήματος μπορεί να είναι συνολική (σε επίπεδο εγγράφου) ή εστιασμένη σε επίπεδο οντοτήτων (π.χ. προσώπων ή οργανισμών/εταιριών/προϊόντων). Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των θεματικών περιοχών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ειδικευμένων εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα: EntityBuster

BlogBuster

Εξαγωγή Κειμένων από Ιστολόγια

BlogBuster Product BoxΤο προϊόν BlogBuster είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να εξάγει σώματα κειμένων (corpora) από την μπλογκόσφαιρα. Βασισμένο στην πλατφόρμα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών του ιδρύματος Mozilla, XUL (στο οποίο βασίζονται δημοφιλείς εφαρμογές όπως ο Firefox και ο Thunderbird), το προϊόν BlogBuster μπορεί να ανακτήσει σελίδες από οποιονδήποτε εξυπηρετητή, και να δημιουργήσει μια πιστή αναπαράσταση κάθε σελίδας, ταυτόσημη με την αναπαράστασή της σε οποιονδήποτε σύγχρονο περιηγητή, περιλαμβάνοντας ακόμα και περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί δυναμικά, μέσω javascript ή AJAX.

Διαβάστε περισσότερα: BlogBuster