Παρασκευή, Ιούλιος 21, 2017

Η Εταιρεία

Εταιρική ταυτότητα

Η εταιρεία Intellitech παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, τόσο για την Ελληνική όσο και για την Αγγλική γλώσσα. Η εταιρεία στελεχώνεται από επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τόσο για τα Ελληνικά, όσο και για τα Αγγλικά.

Με τι ασχολούμαστε

  • Αναπτύσσουμε ηλεκτρονικούς γλωσσικούς πόρους και συστήματα λογισμικού με στόχο την υπολογιστική περιγραφή και επεξεργασία της Νέας Ελληνικής.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες καθαρισμού και εξαγωγής κειμένου από ιστοσελίδες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας καθώς ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, και βασίζονται σε υποδομές ευρείας αποδοχής (όπως την πλατφόρμα επεξεργασίας και προβολής ιστοσελίδων Mozilla Gecko, η οποία αποτελεί την βάση δημοφιλών πλοηγών όπως ο Firefox).
  • Παρέχουμε υπηρεσίες συντακτικής ανάλυσης κειμένων της Νέας Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας, καθώς χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής, συνδυάζοντας γλωσσικούς πόρους με μηχανική μάθηση.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες αναγνώρισης ονομάτων οντοτήτων (όπως ονόματα προσώπων, οργανισμών/εταιριών, τοποθεσιών, κ.α.) σε κείμενα της Νέας Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας, καθώς χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής, συνδυάζοντας γλωσσικούς πόρους με μηχανική μάθηση.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες αναγνώρισης πολικότητας γνώμης και συναισθήματος (sentiment analysis) σε κείμενα της Νέας Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας, καθώς χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής, συνδυάζοντας γλωσσικούς πόρους με μηχανική μάθηση.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοτόπων, καθώς και γραφικών διεπαφών απομακρυσμένης πρόσβασης (Web GUIs) κάθε τύπου.