Παρασκευή, Ιούλιος 21, 2017

Προϊόντα για κάθε ανάγκη!

Τα προϊόντα μας καλύπτουν κάθε πτυχή της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, από τις απλούστερες των εργασιών, όπως η αναγνώριση λέξεων/προτάσεων, μέχρι τις πιο σύνθετες εργασίες, όπως η εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα.