Παρασκευή, Ιούλιος 21, 2017

EntityBuster

Αναγνώριση Οντοτήτων σε Κείμενα

EntityBuster Product BoxΤο σύστημα αναγνώρισης ονομάτων οντοτήτων σε κείμενα EntityBuster της Intellitech αποτελεί μια εφαρμογή τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας αιχμής για την Νέα Ελληνική γλώσσα. Ανεπτυγμένο εξ’ ολοκλήρου από Έλληνες ειδικούς στον τομέα της επεξεργασίας φυσική γλώσσας, και βασισμένο στην επίσης Ελληνική πλατφόρμα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Έλλογον, η εφαρμογή EntityBuster μπορεί να εξάγει περικειμενική πολικότητα (polarity) ή συναίσθημα (sentiment) από κείμενα τα οποία εμπίπτουν σε μια ευρεία περιοχή θεματικών περιοχών. Η εξαγωγή συναισθήματος μπορεί να είναι συνολική (σε επίπεδο εγγράφου) ή εστιασμένη σε επίπεδο οντοτήτων (π.χ. προσώπων ή οργανισμών/εταιριών/προϊόντων). Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των θεματικών περιοχών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ειδικευμένων εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά

  • Εξαγωγή πολικότητας γνώμης, με τρεις (3) διαβαθμίσεις (θετική, αρνητική, ουδέτερη), τόσο σε επίπεδο εγγράφου, όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων οντοτήτων.
  • Εξαγωγή συναισθήματος (μέσω προαιρετικού πακέτου αναβάθμισης).
  • Ανάλυση κειμένων από πολλαπλές θεματικές περιοχές.
  • Δυνατότητα προσαρμογής σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.
  • Το προϊόν διατίθεται τόσο σαν Λογισμικό σαν Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS) όσο και σαν ολοκληρωμένη εφαρμογή (για τα λειτουργικά συστήματα Windows Vista/7, Linux).